Đài PTTH Phú Yên
Wednesday, 29/06/2016 01:42 GMT+7
Thực hiện kê khai, báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập được ban hành là một giải pháp quan trọng nhằm đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức cũng như để chủ động ngăn ngừa phòng, chống hành vi tham nhũng, một trong những vấn đề gây bức xúc và làm giảm niềm tin của nhân dân vào các cấp chính quyền, tiến tới làm cho bộ máy chính quyền các cấp hoạt động ngày càng minh bạch và có hiệu quả hơn.
Để triển khai thực hiện kịp thời trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh tổ chức thực hiện việc kê khai, báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 và các năm sau theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Trong đó lưu ý, về đối tượng phải thực hiện kê khai bao gồm 09 nhóm đối tượng theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 78/2013/NĐ-CP, đối với nhóm đối tượng được quy định tại khoản 9, Điều 7 gồm:

Người không giữ chức vụ quản lý trong các cơ quan nhà nước, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, nhưng trực tiếp làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong các lĩnh vực, được quy định cụ thể tại danh mục ban hành kèm theo Nghị định này.

Về tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm 09 nhóm tài sản, thu nhập được hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP. Lưu ý: đối với nhà ở, công trình xây dựng khác thuộc quyền sở hữu trên thực tế của người phải kê khai, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác thì vẫn thuộc đối tượng phải kê khai.

Tất cả các đối tượng thuộc diện kê khai đều kê khai theo mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập ban hành kèm theo Nghị định 78/2013/NĐ-CP.

Người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm chính trong chỉ đạo, lãnh đạo việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập

Về tổ chức thực hiện kê khai, hàng năm, chậm nhất là ngày 30 tháng 11, đơn vị, bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai của cơ quan, tổ chức, để trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phê duyệt.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là người chịu trách nhiệm chính trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức việc kê khai, công khai; việc quản lý, sử dụng, khai thác Bản kê khai và chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định về kê khai, công khai; quản lý, sử dụng Bản kê khai; xác minh, kết luận, công khai kết luận xác minh trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được mẫu Bản kê khai, người có nghĩa vụ kê khai phải hoàn thành việc kê khai, nộp 01 bản về bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ và lưu cá nhân 01 bản.

Việc kê khai tài sản, thu nhập tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải hoàn thành chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức bằng một trong hai hình thức: Niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc công bố tại cuộc họp với phạm vi như quy định tại Điều 14 Nghị định 78/2013/NĐ-CP vào thời điểm sau tổng kết hàng năm; thời gian niêm yết tối thiểu là 30 ngày liên tục. Việc công khai Bản kê khai phải được thực hiện sau khi đơn vị, bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ hoàn thành việc kiểm tra Bản kê khai và phải được hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm sau.

Trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện

Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo triển khai công tác tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn huyện gửi về UBND tỉnh qua Thanh tra tỉnh chậm nhất trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

Sở Nội vụ có trách nhiệm chỉ đạo triển khai công tác tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập đối với các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước (doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức, đơn vị khác trực thuộc UBND tỉnh) gửi về UBND tỉnh qua Thanh tra tỉnh chậm nhất trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo triển khai công tác tổng hợp số liệu và tham mưu UBND tỉnh có báo cáo kết quả thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh cho UBND tỉnh để gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 20 tháng 4 hàng năm.

Thực hiện kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập chậm so với thời gian quy định sẽ bị xử lý kỷ luật

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu rõ, người tổ chức việc kê khai, việc công khai chậm; người kê khai, giải trình chậm; người tổng hợp, báo cáo kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập chậm so với thời hạn quy định tại Nghị định này mà không có lý do chính đáng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật như sau: áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với người thực hiện chậm trên 15 ngày đến 30 ngày; áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với người thực hiện chậm trên 30 ngày đến 45 ngày; áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một bậc so với hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với người thực hiện chậm trên 45 ngày.
Các Tin Cùng Chuyên Mục
Chương trình hôm nay
BUỔI SÁNG
 
BUỔI CHIỀU
 
BUỔI TỐI
 
Thông tin chi tiết
Giám đốc:
Nguyễn Ngọc Linh
Phó giám đốc:
Phan Xuân Luật
Nguyễn Thành Tâm
Liên hệ:
81 Lê Trung Kiên, Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại:
(057)3823621
Email:
ptp@phuyen.gov.vn
Địa lý tự nhiên
Tọa độ:
13°05′25″B 109°05′29″Đ
Diện tích:
5.060,6 km²
Dân số:
  • Tổng cộng : 871.900 người
  • Mật độ : 172 người/km²
Sắc tộc:
Việt, Chăm, Ê-đê, Ba Na, Hoa
Vị trí trên bản đồ:
Bài hát về Phú Yên
Một chiều mây nước Phú Yên
Nhất Sinh
34 lượt nghe
Phú Yên quê mình đó
43 lượt nghe
Bài ca Phú Yên
29 lượt nghe
Một thoáng Phú Yên
Mai Hậu
28 lượt nghe
Phú Yên xanh
Tốp ca đoàn Sao Biển
13 lượt nghe
Hành chính
Vùng:
Nam Trung Bộ
Thành lập:
1611
Phân chia hành chính:
  • 1 Thành phố (Tuy Hoà)
  • 1 Thị xã (Sông Cầu)
  • 7 Huyện (Đông Hoà, Đồng Xuân, Phú Hoà, Sơn Hoà, Sông Hinh, Tây Hoà, Tuy An)
Mã hành chính:
VN-32
Mã bưu chính:
62xxxx
Mã điện thoại:
57
Biển số xe:
78
© VOV
Governing body: Traffic Channel FM91Mhz - Voice of Vietnam radio station
Address: 58 Quan Su, Ha Noi, Vietnam - TP.HCM: 75 Tran Nhan Ton, 5 District, Ho Chi Minh city, Vietnam
Copyright: third party must include "From VOV" if they used content on this site
Chia sẻ
Chia sẻ:
Đăng nhập với tài khoản của bạn
Bạn chưa có tài khoản?
Đăng ký ngay
Tên tài khoản
Mật khẩu
Đánh dấu trên sẽ giữ cho bạn luôn đăng nhập vào Radio Việt Nam với tài khoản của bạn đã cung cấp. Nếu bạn sử dụng một máy tính dùng chung thì chúng tôi khuyên bạn không nên đánh dấu trên.
Trình duyệt của bạn chưa hỗ trợ Flash Player, xin vui lòng chọn cài đặt bên dưới để giúp bạn có thể thoải mái tận hưởng các dịch vụ chúng tôi cung cấp.
Flash Player cho PC
Flash Player cho Android
Bạn đang download ứng dụng Flash Player 11 về. Sau khi cài đặt thành công xin bạn tắt trình duyệt và khởi động lại để ứng dụng có hiệu lực.